วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การบ้านม.ต้น และม.ปลาย
นักศึกษาม.ต้น ให้นักศึกษาคลิ๊กลิ้งค์vcd ประกอบหนังสือรายวิชาศิลปศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากเว็บให้นักศึกษาคลิ้กลิ้งค์ (สถาบันการศึกษาทางไกล http://www.dei.ac.th/ebooks2551_12553.html)และสรุปเนื้อหาจากการที่ได้เรียนรู้ เรื่อง โขน ละคร ระบำรำฟ้อน รำวงมาตรฐาน เทคนิคการเขียนภาพ การขับร้องเพลงไทยและดนตรีไทย โดยเขียนสรุปใส่สมุดปกอ่อน 1 เล่ม ส่งวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554

2. นักศึกษาม.ปลาย ให้นักศึกษาคลิ๊กลิ้งค์vcd ประกอบหนังสือรายวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากเว็บให้นักศึกษาคลิ้กลิ้งค์ (สถาบันการศึกษาทางไกล http://www.dei.ac.th/ebooks2551_12553.html)และสรุปเนื้อหาจากการที่ได้เรียนรู้ เรื่อง บทสนทนาจากสถานที่และสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเขียนสรุปใส่สมุดปกอ่อน 1 เล่ม ส่งวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554

***** หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยให้โทรสอบถามอ.สุรีย์ 083-4976699

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น